top of page
Computer Programming

מגמת הנדסת תוכנה

מאיר ליכט, רכז מגמת הנדסת תוכנה

"במגמת הנדסת תוכנה תלמדו לחשוב אחרת, לחשוב כמו תוכניתנים..."

IMG_7940.JPG
IMG_7954.JPG
IMG_2883.JPG

התלמידים ילמדו פרדיגמות חשיבה מתחום מדעי המחשב ויישום של אלגוריתמים. בצד הלימודים העיוניים התלמידים יתנסו בעבודה מעשית במעבדה.

מסלול הנדסת תוכנה כולל לימודי מדעי המחשב בשנתיים הראשונות, ואחר כך פרויקט גמר המקנה 5 יחידות נוספות, ובסך הכול 10 יחידות.

נושאי הלימוד

  1. יסודות האלגוריתמיקה ותכנות בשפת Java בגישה מוכוונת עצמים. (1-2 יחידות)

  2. יחידת התנסות במעבדה (3 יחידות) הכוללת חלופה אחת שיקבע צוות המגמה:

  • מדעי הנתונים ולמידת מכונה

  • בניית אתר אינטרנט עם גישה למסדי נתונים

  • ארגון מחשב ושפת אסמבלי

* הציון ביחידה זו ניתן על ידי המורה המלמד ומהווה 30% מציון 

   הבגרות במדעי המחשב.

   3. מבני נתונים – רקורסיה, מחסנית, תור, שרשרת חוליות, עצים             בינאריים ומבני נתונים מופשטים (4 יחידות).

   4. מודלים חישוביים  - אוטומטים ושפות פורמליות, אוטומט סופי

       דטרמיניסטי ולא דטרמיניסטי, אוטומט מחסנית, מכונת טיורינג.

       זהו קורס תיאורטי המקנה ידע תיאורטי ושיטות חשיבה בנושאים

       העומדים בבסיס מדעי המחשב.

לאחר עמידה בבגרות במדעי המחשב, בכיתה י"ב התלמיד יגיש פרויקט שיקנה לו 5 יחידות נוספות. תחומים אפשריים לפרויקט: למידת מכונה (deep learning), הגנת סייבר ומערכות הפעלה, שירותי אינטרנט, תכנות אסינכרוני ומסדי נתונים.

 

תלמידים המעוניינים בלימודי מדעי המחשב בלבד, מוזמנים לקרוא את התקציר באתר זה בעמוד "מגמת מדעי המחשב".

תנאי הקבלה

לימודי מתמטיקה ברמה של 5 יחידות.

לשאלות ופרטים נוספים: meir.licht@gmail.com 

תלמידים מספרים על המגמה

bottom of page