top of page
Pedestrians from an Ariel View

מגמת מדעי החברה

עמרי נחושתאי, רכז מגמת מדעי החברה

"בואו לגלות למה אתם מתנהגים כפי שאתם מתנהגים ולמה החברה שסביבכם מתנהגת כפי שהיא מתנהגת"

WhatsApp Image 2019-12-08 at 15.31.30.jp
WhatsApp Image 2019-03-06 at 12.45.47 (1

לימודי מדעי החברה חוקרים את החברה האנושית ואת המגוון התרבותי שבה, ולפיכך ממלאים תפקיד מרכזי בקידום הידע וההבנה של מורכבות החיים החברתיים.

הלימודים במגמה זו פותחים למתבגר צוהר לעולם שלם של מושגים, תיאוריות ורעיונות מופשטים, שתכליתם מתן רעיונות שיהוו בסיס לתפיסות, לאמונות ולסדרי חיים שיגבש כאדם בוגר.

נושאי הלימוד

מגמת מדעי החברה מציעה מסלולי לימוד שונים במקצועות: פסיכולוגיה, מדעי המדינה, כלכלה, סוציולוגיה ומגדר. 

כיתה י': נלמדים פרקי המבוא בכל מקצועות המגמה.

כיתה י"א:  נלמד אחד ממקצועות המגמה לבגרות.

כיתה י"ב: נלמד מקצוע נוסף ממקצועות המגמה לבגרות ותיכתב עבודת מחקר בתחום העניין של התלמיד או התלמידה במדעי החברה.

במהלך הלימודים יתקיימו פרויקטים חברתיים,  סיורים לימודיים, סדנאות מפגש עם תרבויות שונות בחברה הישראלית, ניתוח קולנועי של סוגיות שונות במדעי החברה ועוד.

הלימודים במגמה בהיקף של 5 יחידות.

WhatsApp Image 2019-11-25 at 13.42.04.jp

תנאי הקבלה

ציון מעל 80 במקצועות רבי מלל

עמידה בכל מטלות מסלול מנהיגות בכיתה ט'

לשאלות ופרטים נוספים:

yarden87@gmail.com

תלמידים מספרים על המגמה

מה נלמד בסוציולוגיה?

מה נלמד בפסיכולוגיה?

יחידת החקר 

מה נלמד בכלכלה?

bottom of page