top of page
כותרת כימיה.PNG

מגמת כימיה

אריאל סלוביס, רכז מגמת כימיה

" למה גרעין הפופקורן מתפוצץ? מהו מנגנון הפעולה של תרופות? רוצים להבין לעומק תהליכים שאנחנו פוגשים בחיי היום יום?"

תמונה 3.jpeg
תמונה 1.jpeg

מגמת כימיה מעניקה לתלמידיה יסוד איתן ללימוד מקצועות העתיד: הנדסה כימית, הנדסת חומרים, רפואה, ביוטכנולוגיה, מיקרוביולוגיה, הנדסה גנטית, ננו-טכנולוגיה ועוד. תלמידי המגמה לומדים על תכונות החומרים, שוקדים על הבנת תופעות יסוד בכימיה, וחוקרים תהליכים כימיים. הלימוד נעשה אגב ניסויים כימיים ופרויקטים חדשניים, בחלקם לפי הצעת התלמידים.

נושאי הלימוד

הלימודים במגמה בהיקף של 5 יחידות, כאשר מעבדות החקר מהוות כ-25% מסך תכנית הלימודים. מעבדות החקר מתנהלות בצוותים, והתלמידים לומדים לאסוף מידע ולעבדו, לתכנן לפי העקרונות המקובלים בתחום, להסיק מסקנות וליישמן בחיי היום יום.

בשנים האחרונות הוכנסו לחקר ניסויים ברמה גבוהה. התלמידים בוחרים את נושא החקר לפי נטיית לִבּם, גם אם הנושא אינו כלול בתכנית הלימודים. התלמידים חוקרים את הנושא הנבחר לעומק, מתכננים את כל שלבי הניסוי בעצמם ועורכים לבדם את הניסוי.

תמונה 12 .jpeg

תנאי הקבלה

לימודי מתמטיקה ברמה של 4,5 יחידות.

לשאלות ופרטים נוספים:

asluvis@gmail.com

תלמידים מספרים על המגמה

למה כדאי ללמוד כימיה?

bottom of page