top of page

מגמת משפטים ופילוסופיה יהודית

כרמית קינן, רכזת מגמת משפטים ופילוסופיה יהודית

"תלמידי המגמה הם בני בית במסגרת קטנה של מצוינות, סקרנות ומובילות ערכית. אוהבים לשאול, לחקור, להתווכח בלי סוף ..? להתבגר עם משמעות!"

IMG_6381.jpg
af5f1368-638e-4f67-af8e-5f888f1e27ba.jpg
5af2049f-2c23-4c6c-be25-ad05bfb67053.jpg
08fb1d0e-6a61-448b-982e-24e4a964a9c5.jpg

מגמת משפטים ופילוסופיה יהודית היא מגמה הומנית שבמסגרתה התלמידים לומדים שני תחומי דעת: משפטים ופילוסופיה. הלימודים במגמה חושפים את התלמידים לתפיסות יסוד ולערכים ביסודן של תפיסות אלו, תוך למידת טקסטים שהם אבני יסוד בחשיבה התרבותית בת זמננו. החשיפה לתוכני הלימוד מאפשרת לתלמידי המגמה לימוד משמעותי אישי המסייע להם בהתפתחותם כבוגרים רחבי אופקים. במסגרת הלימודים במגמה התלמידים מתרגלים חשיבה ביקורתית, לוגיקה, רטוריקה וכתיבה.

נושאי הלימוד

תלמידי המגמה מחויבים ללמוד שני תחומי דעת במקביל: משפטים ופילוסופיה יהודית.

 

משפטים

כיתות י׳ וי״א: 1.5 יחידות לימוד בהערכה מעשית: קליניקה משפטית- משפטים מבוימים, דיבייט והכנת כתבי טענות.

  • כיתה י׳: ׳יחיד וחברה במשפט הישראלי׳, ׳פילוסופיה של המשפט׳, ׳מבוא למשפט חוקתי ומשפט פלילי׳.

  • כיתה י״א: ׳משפטי מפתח בחברה הישראלית׳.

 

במסגרת לימודי המשפטים תלמידי המגמה נחשפים לפסקי דין של בית המשפט העליון, עתירות בג״ץ, קובצי חקיקה, חוקות זרות, דין משווה, וכן הגות מתחומים הומניים מגוונים (תומאס הובס, הארט, דבורקין, ג׳ון סטיוארט מיל, ג׳ון רולס, אדם סמית), ספרות, שירה ואמנות.  

 

פילוסופיה

כיתות י׳ וי״א: יחידות לימוד בהערכה חלופית - הערכה פנימית הכוללת תלקיט משימות יצירתיות ומבחן פנימי מסכם.

  • כיתה י׳: ׳בדידות וחיברות׳, ׳קולקטיביזם ואינדיבידואליזם׳ וסוגיות נבחרות ב׳ערך חיי אדם׳: אריך פרום, מרטין בובר, ז׳קלין כהנוב, עמנואל לוינס, ברוך שפינוזה, שופנהאואר, פרנץ פאנון, פאט פרקר, עמנואל קאנט. 

  • כיתה י״א: ׳אהבה, זוגיות ומיניות׳: אריך פרום, פאולו קואלו, אפלטון, חז״ל, הברית החדשה, פרויד. 

כיתה י״ב: 1.5 יחידות לימוד בבחינת בגרות חיצונית מסכמת.

  • אתיקה ותכלית האדם: אריסטו, רמב״ם, ניטשה, סימון דה בובואר,  ישעיהו לייבוביץ׳.

 

סיורים לימודיים

0.5 יחידת לימוד פעילות חוץ-כיתתית: במהלך הלימודים יתקיימו סיורים לימודיים, ימי עיון והרצאות העשרה. הסיורים הלימודיים הם חלק מתכנית הלימוד ונכללים בהערכה הפנימית לבגרות.

 

הלימודים במגמה הם בהיקף של 5 יחידות .

קיימת אפשרות להרחבה ב 5 יחידות נוספות: עבודת חקר בהנחיית צוות המגמה.

תנאי הקבלה

ציון 80 ומעלה במקצועות רבי מלל.

לשאלות ופרטים נוספים:

carmitkeanan2014@gmail.com

תלמידים מספרים על המגמה

bottom of page