top of page
כותרת פיזיקה.PNG

מגמת פיזיקה

יואב ירון, רכז פיזיקה

"אי אפשר לחשוב על התפתחות בעולם של היום, העולם הטכנולוגי, מבלי לדעת פיזיקה..."

WhatsApp Image 2021-01-19 at 11.15.24 (5
WhatsApp Image 2021-01-19 at 11.17.34 (3

הפיזיקה היא המדע היסודי – היא עוסקת בתיאור המציאות ובהסבר עולם התופעות שסביבנו.

לרבות מהתיאוריות הפיזיקליות שנלמדות במגמה, יש יישומים טכנולוגיים חשובים שמשפיעים יום יום על חיינו: טלפונים סלולריים, חומרים רדיואקטיביים, מכשירי חשמל ביתיים, אולטרסאונד ועוד. ההשכלה הפיזיקלית מאפשרת להבין את העולם הטכנולוגי סביבנו.

לימודי הפיזיקה מפתחים מיומנויות ניתוח וחשיבה ברמה גבוהה. מקצוע הפיזיקה משמש כמקצוע יסודי ובסיסי במסלולים אקדמיים שונים של מדעי הטבע וההנדסה בענפיה השונים.

נושאי הלימוד

מכניקה, חשמל ומגנטיות, קרינה וחומר. לצד הלימודים העיוניים מתבצעים ניסויים פיזיקליים במעבדת חקר.

הלימודים במגמה בהיקף של 5 יחידות.

WhatsApp Image 2021-01-19 at 11.17.06 (4

תנאי הקבלה

לימודי מתמטיקה ברמה של 5 יחידות.

לשאלות ופרטים נוספים:

gorenbat@netvision.net.il

תלמידים מספרים על המגמה

bottom of page