top of page
כותרת.png

מגמת היסטוריה

שרית רג'יניאנו, רכזת מגמת היסטוריה

"אוהבים היסטוריה? רואים את עצמכם כאנשים חושבים, דעתניים,רוצים ללמוד היסטוריה דרך הרגליים - מקומכם איתנו"

תשעח (5).JPG
תשפ (12).jpg
תשעט (12).jpg

מגמת היסטוריה מאפשרת פיתוח חשיבה ביקורתית על החברה ועל המשטר, הרחבת אופקים ופתיחת שער לעולמות ידע עשירים ומגוונים. הלימודים במגמה ילוו את התלמידים בכל תחום שבו יבחרו לעסוק בחיים. לימודי ההיסטוריה טומנים בחובם עיסוק והבנה הוליסטיים המחברים תחומים רבים ומגוונים: פוליטיקה, כלכלה, משטר, יחסים בין-לאומיים, תרבות וחברה. עיסוק בשאלות מתחום הפילוסופיה של המוסר והאתיקה.
יחידת החקר (סדנה היסטורית) מקנה לתלמידים כלים מתודולוגיים וכן לימוד לעומק של שיטות המחקר ההיסטוריות המודרניות; חשיבה וקריאה ביקורתית וכלים לכתיבה וחשיבה היסטורית.

נושאי הלימוד

כיתה י' + י"א 2 יחידות חובה - (משותף לכל תלמידי השכבה)
כיתה י' - יחידת הרחבה - תולדות ארה"ב     
כיתה י"א - יחידת הרחבה - מלחמת העצמאות
כיתה י"ב -*סדנה היסטורית - כתיבת עבודת חקר בהיקף של יחידת לימוד.                       

 

הלימודים במגמה בהיקף של 5 יחידות.

* יחידה שלישית: סדנת היסטורית - עבודת חקר במסגרת המגמה. בשנה זו תתקיים סדנת חקר שבסיומה כל תלמיד יגיש, בהנחיית המורה המלמד, עבודת חקר בהיקף של יחידת לימוד אחת. נושאי הסדנה משתנים משנה לשנה. למשל, בשנת הלימודים תשפ"א נושא הסדנה היה - "מנהיגים בצומתי הכרעה או מנהיגות עושה היסטוריה".

תנאי הקבלה

ציון 85 ומעלה בהיסטוריה והמלצת המורה המקצועי.

כתיבה וניסוח ברמה טובה.

התמודדות עם טקסטים ברמה גבוהה.

לשאלות ופרטים נוספים:

reginian1@gmail.com

תלמידים מספרים על המגמה

bottom of page