top of page
Typing on a Computer

מגמת מדעי המחשב

מאיר ליכט, רכז מגמת מדעי המחשב

"במגמת מדעי המחשב תלמדו לחשוב אחרת, לחשוב כמו תוכניתנים..."

IMG_7940.JPG
IMG_7954.JPG
IMG_2883.JPG

התלמידים ילמדו פרדיגמות חשיבה מתחום מדעי המחשב ויישום של אלגוריתמים. בצד הלימודים העיוניים התלמידים יתנסו בעבודה מעשית במעבדה.

מסלול מדעי המחשב (5 יחידות)  במשך 3 שנים, 5 שעות שבועיות בכל שנה.

נושאי הלימוד

  1. יסודות האלגוריתמיקה ותכנות בשפת Java בגישה מוכוונת עצמים (1-2 יחידות).

  2. יחידת התנסות במעבדה (3 יחידות) הכוללת חלופה אחת שיקבע צוות המגמה:

    • מדעי הנתונים ולמידת מכונה

    • תכנות בסביבת אינטרנט עם גישה למסדי נתונים

    • ארגון מחשב ושפת אסמבלי

   * הציון ביחידה זו ניתן על ידי המורה המלמד ומהווה 30% מציון       

      הבגרות במדעי המחשב.

   3. מבני נתונים – רקורסיה, מחסנית, תור, שרשרת חוליות, עצים

       בינאריים ומבני נתונים מופשטים (4 יחידות).

   4. מודלים חישוביים - אוטומטים ושפות פורמליות, אוטומט סופי

       דטרמיניסטי ולא דטרמיניסטי, אוטומט מחסנית, מכונת טיורינג.

       זהו קורס תיאורטי המקנה ידע תיאורטי ושיטות חשיבה בנושאים

       העומדים בבסיס מדעי המחשב. (5 יחידות)

תלמידים המעוניינים בלימודי מדעי המחשב כחלק מהלימודים במגמת הנדסת תוכנה, מתבקשים לקרוא באתר זה את התקציר בנושא בעמוד של "מגמת הנדסת תוכנה".

תנאי הקבלה

לימודי מתמטיקה ברמה של 4,5 יחידות.

לשאלות ופרטים נוספים: meir.licht@gmail.com

תלמידים מספרים על המגמה

bottom of page