top of page
Gardening

מדעי החקלאות

  מגמת מדעי החקלאות

"החקלאות היא השליחות הראשונה של המין האנושי, היא המקצוע היעיל ביותר והאציל ביותר שהאדם יכול לעסוק בו" (ז'אן ז'אק רוסו)

IMG-20200505-WA0008.jpg
IMG-20200113-WA0071.jpg
20200223_131013(0).jpg

במגמה מתמקדים בנושאים רבים המקשרים בין ידע ביולוגי לבין מדעי החקלאות המתקדמים.

התכנית מציבה את לימוד מדעי החקלאות בהקשר רלוונטי לחיי התלמידים ושואפת להקנות לתלמידים את היכולות לחקור את הטבע הסובב אותם ולהשתמש בו לטובת האדם תוך שמירה על איכות הסביבה.

נושאי הלימוד

מבנה הצמח, צמח וסביבה, קרקע ומים, הזנה, הדברה, מחלות ומזיקים, כלכלה חקלאית ועוד. לצד הלימודים העיוניים התלמיד נחשף למחקר מדעי - מעבדות, מפגש עם חוקרים מהתחום, סיורים במכון וולקני, במשתלות ובחוות חקלאיות. שטחי הכפר מהווים פלטפורמה ליישום הלימודיים העיוניים.

הלימודים במגמה בהיקף של 5 יחידות.

בכיתות אתג"ר – הלימודים במגמה מתחילים בכיתה י'.
בכיתות מנהיגות – הלימודים במגמה מתחילים בכיתה י"א.
כיתה י' – מבוא לחקלאות – 3 שעות.
כיתה י"א – מדעי החקלאות – 4 שעות.
כיתה י"ב – מדעי החקלאות ויחידת פרויקט – 6 שעות.

 

תלמידים מספרים על המגמה

מצגת המגמה

bottom of page