top of page
מגמת ביולוגיה

מגמת ביולוגיה

חגית ברגמן, רכזת מגמת ביולוגיה

"רוצים להמציא את החיסון הבא? העולם שייך לאנשי הביולוגיה..."

IMG_20140212_141807.jpg
IMG_20171211_082211.jpg
IMG_20150618_134915.jpg

המגמה מיועדת לתלמידים שלבם נמשך אל מדעי החיים, ומבקשים להעמיק את ידיעותיהם בתחום.

במגמה התלמידים נחשפים למגוון תחומי מדעי החיים: גוף האדם, אקולוגיה, ביולוגיה של התא, הנדסה גנטית ובקרת גנים.

הלימודים במגמה מקנים לתלמידים ידע, כלים ומיומנויות החיוניים ללימודים גבוהים.

נושאי הלימוד

פיזיולוגיה של גוף האדם, פרק התא בדגש על גנטיקה מולקולרית, אקולוגיה ואיכות הסביבה.

הלימוד העיוני מלווה בדרכי הוראה מגוונות, עבודות מעבדה, עבודות חקר, סיורים, מפגש עם חוקרים, שימוש במאמרים מדעיים ולמידה בסביבה מתוקשבת.  

ביוחקר ברשת

עבודות הביוחקר והמעבדה הומרו לפרויקט ייחודי הנקרא ביוחקר ברשת (יוזמה של "קדימה ומדע" והפיקוח על הוראת הביולוגיה בארץ). המיזם מיישם הלכה למעשה את מיומנויות המאה ה-21 בסביבה חדשנית: למידת עמיתים, התמודדות עם פתרון בעיות, עבודה שיתופית, חשיבה יצירתית וביקורתית וכל אלה נעשים בפלטפורמה חדשנית ומתוקשבת.

תנאי הקבלה

ציון 80 לפחות במדעים בסוף כיתה ט' והמלצת המורה למדעים.

לימודי מתמטיקה ברמה של 4 יחידות לפחות.

לשאלות ופרטים נוספים:

hadasmeller@gmail.com

תלמידים מספרים על המגמה

למה כדאי ללמוד ביולוגיה?

פוסטרים שהוכנו על ידי תלמידי המגמה לאולימפיאדה בביולוגיה

bottom of page