top of page
Arabic Book

מגמת ערבית

יצחק זיסק, רכז מגמת ערבית

"מרחבא, השפה הערבית חשובה גם בימי שלום וגם בימי מלחמה"

ערבית תמונת מחזור.jpg
ערבית 5.jpg

מגמת ערבית לא תיפתח בשנת הלימודים תשפ"ה.

לרכישת השפה הערבית נודעת חשיבות רבה בשל מיקומה של מדינת ישראל במזרח התיכון. ידיעת השפה הערבית תורמת להכרה מעמיקה יותר של השפה העברית.

נושאי הלימוד

התלמידים לומדים הן את השפה הערבית הספרותית והן את השפה המדוברת.

הלימודים כוללים היבטים שונים של השפה הערבית ובהם: אוצר מילים, תחביר ומערכת הצורות. התלמידים נחשפים לתרבות הערבית, להיסטוריה הערבית, למבנה החברה הערבית, לספרות המודרנית והקלאסית ולאמצעי התקשורת הערבית המודפסת והאלקטרונית.

הלימודים כוללים לימוד מתוקשב באתרים ברשת האינטרנט, שימוש בלמידת עמיתים בפורום, סיור במוזיאון האסלאם ועוד. כמו כן, מתקיימות פעילויות העשרה כמו: גדנ"ע מזרחנים, שבו התלמידים נחשפים לנושאים הקשורים במזרח התיכון ולומדים על צה"ל בכלל ועל אופי עבודת המודיעין בפרט.

                                         

הלימודים במגמה בהיקף של 5 יחידות.

תנאי הקבלה

ריאיון אישי וציון 80 ומעלה בערבית בכיתה ט'.

תלמידים שלא למדו ערבית בכיתה ט', יכולים להשלים את הנדרש על פי הנחיות רכז המגמה.

לשאלות ופרטים נוספים:

zidi73@gmail.com

תלמידים מספרים על המגמה

bottom of page